CREMINO
$ 110
40
$ 121
MORA CREMA
$ 110
40
$ 121
TRES LECHES
$ 110
40
$ 121
CHOCO FRU
$ 95
40
$ 105
CROCANTE
$ 95
40
$ 105
SUPER CHIRY
$ 90
40
$ 105
PALETON MILANO
$ 110
40
$ 121
MANZA PATITA
$ 110
40
$ 121
FRUTI FRU
$ 62
40
$ 69
CHIRY FRU
$ 62
50
$ 69
COCO ALEGRE
$ 62
$ 69
PALITO LIMA LIMON
$ 62
50
$ 69
PALITO VANNI CHOC
$ 62
50
$ 69
PALITO MORA MORA
$ 62
50
$ 69
NARANJA FRU
$ 55
40
$ 61
PIÑA FRU
$ 55
40
$ 61
PALITO PIÑA
$ 47
40
$ 52
PALITO NARANJA
$ 47
40
$ 52
PALITO MANZANA
$ 47
40
$ 52
PALITO FRAMBUEZA
$ 47
50
$ 52
BRAZUKA
$ 47
50
$ 52
PALO PALITO
$ 47
50
$ 52
MUSTANG
$ 150
40
$ 165
MUSTANG ALEGRE
$ 150
40
$ 165
MUSTANG PASAS AL RON
$ 150
40
$ 165
MUSTANG FRAMBUESA
$ 150
40
$ 165
MUSTANG MANJAR
$ 150
40
$ 165
CONO PIÑA COLADA
$ 120
40
$ 132
CONO TWINGO
$ 175
24
$ 193
CONO TWINGO RON
$ 175
24
$ 193
VASO KIMBO
$ 165
24
$ 182
CASSATIN MILANO
$ 195
12
$ 215
CASSATIN TRES LECHES
$ 195
12
$ 215
   
PIÑA GRANEL
$ 4.900
1
$ 5.390
FRUTILLA GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
CHOCOLATE GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
VAINILLA GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
MORA CREMA GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
PASAS AL RON GRANEL
$ 6.500
1
$ 7.150
MILANO GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
CHIRIMOYA ALEGRE GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
TRES LECHES GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
 
 
 
   
CASSATA PIÑA
$ 600
4
$ 660
CASSATA CHIRIMOYA ALEGRE
$ 685
4
$ 754
CASSATA CHOCOLATE
$ 685
4
$ 754
CASSATA FRUTILLA
$ 685
4
$ 754
CASSATA VAINILLA
$ 685
4
$ 754
CASSATA CHIRIMOYA
$ 685
4
$ 754
CASSATA LUCUMA
$ 685
4
$ 754
CASSATA MILANO
$ 685
4
$ 754
CASSATA MORA CREMA
$ 685
4
$ 754
CASSATA PASAS AL RON
$ 775
4
$ 853
CASSATA TRES LECHES
$ 775
4
$ 853
CASSATA PIÑA 2.5
$ 1.350
4
$ 1.485
CASSATA PASAS AL RON 2.5
$ 1.920
4
$ 2.112
CASSATA MORA CREMA 2.5
$ 1.690
4
$ 1.859
CASSATA MILANO 2.5
$ 1.690
4
$ 1.859
CASSATA LUCUMA 2.5
$ 1.690
4
$ 1.859
 
 
   
FIORENTINA FRAMBUESA
$ 950
4
$ 1.045
FIORENTINA MORA CREMA
$ 950
4
$ 1.045
FIORENTINA VAINILLA
$ 950
4
$ 1.045
FIORENTINA LUCUMA
$ 950
4
$ 1.045
FIORENTINA TRES LECHES
$ 950
4
$ 1.045