CREMINO
$ 110
40
$ 121
MORA CREMA
$ 110
40
$ 121
TRES LECHES
$ 110
40
$ 121
CHOCO FRU
$ 95
40
$ 105
CROCANTE
$ 95
40
$ 105
SUPER CHIRY
$ 90
40
$ 105
PALETON MILANO
$ 110
40
$ 121
MANZA PATITA
$ 110
40
$ 121
FRUTI FRU
$ 62
40
$ 69
CHIRY FRU
$ 62
50
$ 69
PALITO LIMA LIMON
$ 62
50
$ 69
PALITO VANNI CHOC
$ 62
50
$ 69
PALITO MORA MORA
$ 62
50
$ 69
NARANJA FRU
$ 52
40
$ 58
PIÑA FRU
$ 52
40
$ 58
PALITO PIÑA
$ 47
40
$ 52
PALITO NARANJA
$ 47
40
$ 52
PALITO MANZANA
$ 47
40
$ 52
PALITO FRAMBUEZA
$ 47
50
$ 52
BRAZUKA
$ 47
50
$ 52
PALO PALITO
$ 47
50
$ 52
MUSTANG
$ 140
40
$ 155
MUSTANG ALEGRE
$ 140
40
$ 155
MUSTANG PASAS AL RON
$ 140
40
$ 155
MUSTANG FRAMBUESA
$ 140
40
$ 155
MUSTANG MANJAR
$ 140
40
$ 155
CONO PIÑA COLADA
$ 120
40
$ 132
CONO TWINGO
$ 175
24
$ 193
CONO TWINGO RON
$ 175
24
$ 193
VASO KIMBO
$ 155
24
$ 171
CASSATIN MILANO
$ 195
12
$ 215
CASSATIN TRES LECHES
$ 195
12
$ 215
   
PIÑA GRANEL
$ 4.500
1
$ 4.950
FRUTILLA GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
CHOCOLATE GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
VAINILLA GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
MORA CREMA GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
PASAS AL RON GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
MILANO GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
CHIRIMOYA ALEGRE GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
TRES LECHES GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
 
 
 
   
CASSATA PIÑA
$ 600
4
$ 660
CASSATA CHIRIMOYA ALEGRE
$ 650
4
$ 715
CASSATA CHOCOLATE
$ 650
4
$ 715
CASSATA FRUTILLA
$ 650
4
$ 715
CASSATA VAINILLA
$ 650
4
$ 715
CASSATA CHIRIMOYA
$ 650
4
$ 715
CASSATA LUCUMA
$ 650
4
$ 715
CASSATA MILANO
$ 650
4
$ 715
CASSATA MORA CREMA
$ 650
4
$ 715
CASSATA PASAS AL RON
$ 720
4
$ 792
CASSATA TRES LECHES
$ 720
4
$ 792
CASSATA PIÑA 2.5
$ 1.350
4
$ 1.485
CASSATA PASAS AL RON 2.5
$ 1.800
4
$ 1.980
CASSATA MORA CREMA 2.5
$ 1.650
4
$ 1.815
CASSATA MILANO 2.5
$ 1.650
4
$ 1.815
CASSATA LUCUMA 2.5
$ 1.650
4
$ 1.815
 
 
   
FIORENTINA FRAMBUESA
$ 950
4
$ 1.045
FIORENTINA MORA CREMA
$ 950
4
$ 1.045
FIORENTINA VAINILLA
$ 950
4
$ 1.045
FIORENTINA LUCUMA
$ 950
4
$ 1.045
FIORENTINA TRES LECHES
$ 950
4
$ 1.045